1-10-2023: Τούρλες - Μύλος

2023-10-22

1-10-2023: Η ομάδα ανανεωμένη με μικρούς και μεγάλους νέους περιπατητές. Μία ομάδα ανέβηκε στις Τούρλες και μία άλλη έκανε μια πιο σύντομη διαδρομή μέχρι το Τυροκομείο του Καρρά.