11-5-2023: Τοποθέτηση μεγάλων χαρτών στις αφετηρίες διαδρομών Τριποτάμου και Μύλου

2023-05-11

Σήμερα τοποθετήθηκαν και οι τελευταίοι μεγάλοι χάρτες των μονοπατιών στις εισόδους των μονοπατιών μας. Συνολικά τοποθετήθηκαν πέντε χάρτες: στην πλατεία του Ν. Μαρμαρά, στην πλατεία του Παρθενώνα, στην είσοδο του μονοπατιού Τριποτάμου, στην αφετηρία του μονοπατιού Μάνα Νερού και ένας στη είσοδο του μονοπατιού του Μύλου. Οι χάρτες είναι δωρεά του κ. Πουρνάρη από το ξενοδοχείο ATHINA PALACE και τοποθετήθηκαν με την βοήθεια του Θανάση Μαλλίνη, Ρεβενικιώτη Δημήτρη και Τάσου Τζίμου.