13-5-2023 Καθαρισμός Ίταμου

2023-05-20

Καθαρισμός του χώρου γύρω από το δέντρο Ίταμος, διατηρητέο μνημείο της φύσης.