16-1-2022: Πεζοπορία μετά τα πρώτα χιόνια προς Πετράρα

2022-01-31

Πεζοπορία προς Πετράρα, τα ρέματα είναι φορτωμένα και αδιάβατα. Παρόλα αυτά χαρήκαμε λίγο τους καταρράκτες του Μύλου από κοντά.