17-11-2023: Μύλος- Βαρέλι

2023-11-18

Σηματοδότηση και καθάρισμα στο μονοπάτι του Μύλου προς Βαρέλι.