19-2-2023: Τακτική Γενική Συνέλευση

2023-02-27

Την Κυριακή 19-2-2023 στις 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την παρουσία 23 μελών σε σύνολο 43. Στην συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός 2022, Οικονομικές καταστάσεις 2022 και ο Προγραμματισμός 2023. Ακολούθησε συζήτηση και καλοπροαίρετη κριτική κυρίως για την εκδήλωση της 15ης Μάϊου με τις δύο πεζοπορικές διαδρομές που οργανώσαμε, εντοπίστηκαν λάθη και παραλείψεις που θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη διοργάνωση. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που παραυρέθηκαν στην Συνέλευση και στηρίζουν την κοιν.σ.επ. και που με τις παρεμβάσεις τους συντελούν στην βελτίωση της ομάδας.