19-3-2023: Καθαρισμός μονοπατιού στις Τούρλες

2023-03-19

Το "τερπνόν μετά του ωφελίμου" σήμερα! Καθαρίσαμε το μονοπάτι Τούρλες- Παλιομετοχούδι για την εκδήλωση της 23ης Απριλίου και απολαύσαμε τη θέα. Καταγάλανος ουρανός, γαλάζια θάλασσα, το πράσινο από τα πεύκα!