2-10-2022: Μάνα Νερού-Καμίνι-Παρθενώνας-Μάνα Νερού

2022-10-02

Πεζοπορία και καθαρισμός συγχρόνως του Μονοπατιού Μάνα Νερού