22-10-2023: Πέρασμα του Δραγουντέλι

2023-10-22

Συμμετοχή στις διαδρομές του Τριποτάμου και Μάνα Νερού