27-3-2022: Ανάβαση στον Κώστα!

2022-03-29

Ο "Κώστας", από τις ψηλότερες κορυφές του Δραγουντέλη (733μ) είναι πάντα μια πρόκληση!