3-12-2023: Μ12: Πετράρα- Παλιόλυλος

2023-12-04

Με μεγάλη χαρά ξανασυναντήσαμε παλιούς φίλους που είχαμε καιρό να τους δούμε. Η παρέα εμπλουτίστηκε και με νέους φίλους περιπατητές. Κυκλική διαδρομή 17χλμ., φθινοπωρινά χρώματα, ο Στραβόλακας ακόμα στεγνός.