6-2-2022: Βαρέλι

2022-02-06

Μια γεύση με φωτογραφίες από το Βαρέλι που τράβηξαν η Δήμητρα με τον Νίκο, σε μια διαδρομή που δεν έχουμε ακόμα χαρτογραφήσει λόγω της δυσκολίας της.