7-5-2023: Καθάρισμα στο μονοπάτι του Τριποτάμου

2023-05-11

Σκληρή δουλειά σήμερα στο μονοπάτι του Τριποτάμου. Ο Τάσος Τζίμος καθάρισε το Στρωμένο Αλώνι κι εμείς το μονοπάτι από τα Ανοίγματα προς το ρέμα.