8-4-2023: Προετοιμασίες για τις πεζοπορίες της 23/4/2023

2023-04-10

Καθαρισμός στο μονοπάτι του Μύλου. Το ρέμα είχε πολύ νερό και οι καταρράκτες ήταν υπέροχοι! Ελπίζουμε και στις 23/4 οι φίλοι περιπατητές να έχουν την ίδια ευκαιρία, να πετύχουν τους καταρράκτες έτσι όπως τους είδαμε εμείς σήμερα!