9-10-2022: Μύλος- Παλιόμυλος

2022-10-11

Η μέρα καταπληκτική, η παρέα πολύ ευχάριστη, η διαδρομή- φανταστική !!!