Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής 2022-2024

2022-04-15

Αποτελέσματα εκλογών της Γενικής Συνέλευσης της 3/4/2022 για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής:

Ψήφισαν: 25, Έγκυρα: 24, Άκυρα: 1

Έλαβαν:

ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: 24

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 24

ΛΙΤΒΙΝΟΒΑ ΙΝΝΑ: 20

ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ: 14

ΜΠΟΔΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ: 13

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 11

ΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 08

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή για την διετία 2022-2024 μετά από την συγκρότησή της σε σώμα αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΤΒΙΝΟΒΑ ΙΝΝΑ

ΜΕΛΗ: ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΜΠΟΔΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ