ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/2/2022

2022-03-07

Την Κυριακή 27/2/2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα : 1. Τον απολογισμό δράσεων του 2021,  2. Οικονομικές καταστάσεις 2021 και  3. Προγραμματισμός δράσεων 2022. 

Την συνέλευση παρακολούθησαν 25 από τα 43 εγγεγραμμένα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. 

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε ομόφωνα και τα τρία θέματα.