ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2022-02-21

Η Πρόεδρος της ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προσκαλεί όλα τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 στις 11:00π.μ. στον χώρο του Γυμνασίου- Λυκείου Ν. Μαρμαρά με θέματα:

  • Απολογισμός δράσεων έτους 2021
  • Οικονομικές καταστάσεις 2021
  • Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2022

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας για την Γενική Συνέλευση χρειάζεται απαρτία του ½ των μελών της, οπότε η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ «ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ