31-1-2022: Ιχνηλάτηση του μονοπατιού από Πετράρα προς Παλιόμυλο

2022-01-31

Σήμερα η Χέλγκα, η Ειρήνη και η Δήμητρα περπάτησαν σε ένα καινούργιο μονοπάτι από Πετράρα προς Παλιόμυλο που είχαν ιχνηλατήσει η Χέλγκα και ο Δημήτρης Λιούρμπας. Το μονοπάτι είναι 2400 m, στο μεγαλύτερο μέρος του καθαρό. Τα κορίτσια ασχολήθηκαν με τον καθαρισμό και την σηματοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός θα δημιουργηθεί μια καινούργια κυκλική διαδρομή από Πετράρα προς Παλιόμυλο, διαδρομή δίπλα στον Στραβόλακα και επιστροφή στην Φιδοκκλησιά(κυπαρίσσι) από το μονοπάτι που υπάρχει ήδη.