Καταστατικό ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

2021-07-05

Καταστατικό ίδρυσης της ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, που ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 εδώ