Καθαρισμός Ίταμου

2022-10-02

Πώς ήταν ο χώρος πριν και μετά τον καθαρισμό. Η πινακίδα με τις πληροφορίες για το δέντρο Ίταμος-Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης έχει καταστραφεί από βανδαλισμό. Τον καθαρισμό έκαναν με χορτοκοπτικά ο Παντελής Ρουσάκης και ο Θανάσης Μαλλίνης.