Καθαρισμός και σήμανση Ίταμου

2021-11-21

Στις 21/11/2021 έγινε ο καθαρισμός και η τοποθέτηση πινακίδων στην τοποθεσία που βρίσκεται το δέντρο μνημείο της φύσης Ίταμος, από την Ειρήνη και Τάσο Τζίμο.