Υπουργική Απόφαση 151344/165/2017 για μονοπάτια

2021-07-05

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών. (ΦΕΚ 206, τ.Β΄, 30-1-2017) εδώ