Νόμος 4430/2016 για την Κ.ΑΛ.Ο.

2021-07-05

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. Ο Νόμος για την Κ.ΑΛ.Ο. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) εδώ