ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2022-03-29

Η Διοικούσα Επιτροπή και η Πρόεδρος της ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προσκαλούν όλα τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 στις 11:00π.μ. στον χώρο του Γυμνασίου- Λυκείου Ν. Μαρμαρά με θέμα: Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας η θητεία της Δ.Ε. είναι διετής και για την Γενική Συνέλευση χρειάζεται απαρτία του ½ των μελών της. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.