Θετική Γνωμοδότηση μελέτης του Δήμου Σιθωνίας για τα μονοπάτια

2023-10-22

Θετική γνωμοδότηση κατέθεσε ο φορέας μας "Σιθωνίας Μονοπάτια, Κοινσεπ" για την μελέτη του Δήμου Σιθωνίας με τίτλο "Ανάδειξη μονοπατιών στο όρος Δραγουντέλι (Ίταμος) του Δήμου Σιθωνίας" που συνέταξε το γραφείο του Δασολόγου κ. Απόστολου Τουπλικιώτη. Η τεχνική έκθεση προβλέπει:

  • Αποκατάσταση – εξομάλυνση οδοστρώματος των περιπατητικών διαδρομών (καθαρισμός) κατά θέσεις, όπου απαιτείται.
  •  Κλάδεμα με διαμόρφωση της κόμης των δένδρων που αναπτύσσονται εκατέρωθέν του οδοστρώματος των μονοπατιών, καθαρισμός της παρακείμενης βλάστησης και εκρίζωση δέντρων διαμέτρου έως 30cm όπου απαιτείται.
  • Δημιουργία θέσεων ανάπαυσης και ξεκούρασης των περιπατητών σε επιλεγμένες θέσεις με την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναψυχής (κιόσκια, τραπεζοπάγκους κ.α.)
  • Σήμανση των μονοπατιών με την τοποθέτηση πινακίδων Υποδοχής, Κατεύθυνσης και Ενημέρωσης.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνες θέσεις των μονοπατιών.
  • Χαρτογραφική προβολή των επιλεγμένων περιπατητικών μονοπατιών.