Τοποθέτηση πινακίδων-10/9/2021

2021-09-12

Συμπληρώσαμε την τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης από Παρθενώνα-Σκιαθά-Ανοίγματα-Αλώνι.